SUBIECTELE ZILEI
Subiectele zilei: Guvernul Orban doar se face c�� desfiin��eaz�� Sec��ia Special�� pentru magistra��i. Planul PNL. Cum joac�� PSD; Jurnalistul New York Times venit la Revolu��ie în Bucure��ti: ”Este greu pentru un occidental s�� în��eleag��” 7 luni f��r�� Dragnea. Care e mo��tenirea liderului PSD. La 27 mai 2019, pre��edintele PSD intra pe poarta penitenciarului Rahova, în uralele ��i huiduielile privitorilor. Dragnea...Val de accidente din cauza ninsorilor. Zonele în care ma��inile au r��mas blocate în n��me��i. În ��ar��, ninsoarea i-a pus în mare dificultate pe ��oferii neaten��i. Au avut loc...
Familia care ��i-a f��cut propriul Lamborghini la imprimanta 3D a avut o surpriz�� de propor��ii. Ce a f��cut produc��torul auto Un joc între un tat�� ��i fiul s��u s-a transformat într-o surpriz�� uria���� de Cr��ciun, relateaz�� CNN, preluat de Digi 24.
Subiectele zilei: Rapoartele explozive ale CIA din timpul Revolu��iei din România, desecretizate dup�� 30 de ani; 15 ani mai târziu – am��râ��ii sunt uci��i la fel; În ce destina��ii exotice s-au plimbat parlamentarii pe banii românilor 7 luni f��r�� Dragnea. Care e mo��tenirea liderului PSD...Valentina Carastan: „Trebuie s�� ai mult curaj în R. Moldova ca s�� iei de coarne via��a, în special a unei prim��rii...”
Subiectele zilei: Cum a fost „îngropat“ faimosul dosar al mafiei fierului vechi; Zeci de familii încremenite în secolul trecut, cu ap�� de la fosta ci��mea otoman��, aproape de Constan��a; Cele mai citite c��r��i ale anului 2019, în România Cum s-au omorât românii între ei la Revolu��ie, din ordinul CFSN ��i al MApN. Pe fondul diversiunilor (psihoza terorist��, invazia armatelor str��ine) lansate de liderii Consiliului Frontului Salv��rii Na��ionale...Lec��ie de omenie în diaspora. Românii le-au oferit un Cr��ciun special, cu sarmale ��i colinde, ��oferilor afla��i pe drum. Solidaritatea românilor din afara ����rii este impresionant��...
Subiectele zilei: De ce cre��te violen��a domestic�� de Cr��ciun. M��rturia unei femei care a decis s�� divor��eze de Ajun; Omorul de Cr��ciun ��i Opera��iunea ”Confuzia” Cruzime împotriva animalelor în Feleac, lâng�� Cluj: câini ��i pisici g��si��i spânzura��i de copaci. Poli��ia deschide dosar penal. O martor��, Alina Mercean, relateaz�� c��...Am vizitat fostele celule ale Securit����ii ��i n-am în��eles nimic în plus despre Revolu��ie. În biroul lui Ceau��escu, numit în epoc�� Cabinetul 1, „mobila e de un oribilism...
Subiectele zilei: Povestea tragic�� a lupt��torului-simbol al Revolu��iei de la Cluj: i-a întâmpinat pe militari cu pieptul dezgolit: „Trage��i, am o singur�� inim��!“; Despre crimele ��i criminalii revolu��iei. ��i despre noi The Guardian: Cum a f��cut România pace cu „fort��rea��a sinistr��” a lui Nicolae Ceau��escu. Casa Poporului este o dovad�� a megalomaniei lui Nicolae Ceau��escu...Cât�� grij�� are România de Armat��, în miliarde de euro de la buget. Guvernul liberal aloc�� o sum�� record pentru Ap��rare, în 2020: aproape 5 miliarde de euro, din care...
������VIDEO Revolu��ia continu��: Despre „Tatae” Jean Chelba ��i „rezisten��ii din Pia��a Victoriei” (documentar Passport Productions pentru DW România) Povestea lui „Tatae” Jean Chelba ne poart�� prin istoria recent�� a României: de la Revolu��ia din 1989 la 10 august 2018, de la sfidarea grani��elor închise în timpul dictaturii comuniste la tragedia din Clubul Colectiv. Istoria unei na��iuni povestit�� prin ochii fiicei lui Tatae, Irina Chelba, scrie DW Român��.
Subiectele zilei: Harta depopul��rii României; Târgul de Cr��ciun din Sibiu face furori în presa interna��ional��; Unde sunt banii Securit����ii ��i cum scap�� marii vinova��i. Nu exista mare privatizare în România f��r�� un securist în poveste...Europa mea: Frica a r��mas. Nu am multe amintiri clare dinainte de ’89, eram prea mic��. Dar ce ��in minte precis e atmosfera de suspiciune ��i neîncredere, care p��trunsese adânc...
Subiectele zilei: Aproape o jum��tate de milion de copii români sub 14 ani cresc în afara României, în UE; Tradi��iile de Cr��ciun, afectate de schimbarea climei; 20 de momente politice din ultimii 30 de ani, care au f��cut din România ce este azi CTP: Concertul organizat de Institutul Revolu��iei, o „tic��lo��ie calculat��”. Ce f��cea Ion Iliescu în seara de 21 decembrie ��ti��i?Cum func��ioneaz�� în��el��toria „ruperii bancnotei cu din��ii“. „În total, sunt trei escroci bine organiza��i“...
Subiectele zilei: Planul PNL pentru revenirea la alegerea primarilor în dou�� tururi; Locul din Bucure��ti unde ��oferii risc�� o amend�� de 870 de lei; Coloneii lui Chirica, ”degrada��i” peste noapte: salariu sau pensie? Un primar ��i-a crescut salariul la 13.500 lei pentru c�� are „var�� ��i patru benzi pân�� la Constan��a”: „Nici n-am ajuns la cât trebuia”. Dac�� Guvernul nu ne mai d��, ne lu��m singuri...Comentariu DW: Impeachment - Trump a meritat-o. S�� se continue tot a��a nu se mai putea. Decizia democra��ilor de a declan��a procedura de destituire a pre��edintelui pentru abuz de putere...
Subiectele zilei: În România, accidentele rutiere au ucis 40.000 de oameni în doar 17 ani. Echivalentul unui ora�� ca Mangalia; Cum e via��a lui Liviu Dragnea la pu��c��rie. Cu ce persoane vorbe��te zilnic la telefon ��i cu câ��i infractori împarte celula România semizeilor cu pensii speciale, versus România cet����enilor de mâna a doua. Cine va învinge? Iresponsabilitatea ��i l��comia clasei politice române��ti au creat...Am mers o zi în haine de femeie rom�� ��i Poli��ia Local�� m-a tratat cu dispre��. Cu ocazia asta am aflat c�� poli��i��tii locali din Sectorul 4 n-au v��zut în via��a lor un rom care...
���Subiectele zilei: Cum a func��ionat nestingherit un bordel în spatele Poli��iei Ploie��ti. Vecinii au sesizat autorit����ile, deranja��i de num��rul mare de b��rba��i, „chiar ��i câte zece pe zi“; Revolu��ia Român�� v��zut�� de la Chi��in��u Cruzimea Elenei Ceau��escu fa���� de românii r��zvr��ti��i în Decembrie 1989. „S�� fi tras la picioare ��i cei care c��deau s�� fi fost b��ga��i la beci“. „Trebuia s�� trage��i...„Era mai bine înainte…” ��coala de pe vremea comuni��tilor era o form�� organizat�� de îndobitocire. În ultima perioad�� am fost bombarda��i cu ��tiri despre analfabetism...
Subiectele zilei: Regiunile din România care ar putea fi înghi��ite de ape pân�� în 2050; G����ti criminale chineze r��spândesc inten��ionat pesta porcin�� pentru a face bani; CTP, dup�� condamn��rile din dosarul Colectiv: Mor��ii r��mân în continuare s�� se r��suceasc�� în morminte ��antaj interlop: cum sunt escroca��i de Corduneni oameni de afaceri nevinova��i. Unul dintre fra��ii Corduneanu, Bogd��nel, cel care pare a fi ��eful „diviziei de ��antaje“ a familiei, a fost trimis în judecat�� de procurori...Mele��canu a sus��inut crimele comuniste din anii 50. Ast��zi, jur�� c�� „a pre��uit libertatea”. Fostul ministru de Externe sus��inea na��ionalizarea comunist��. Ast��zi, de la tribuna Parlamentului, laud�� democra��ia. Pre��edintele Senatului...
��tirile ProTV: Regiunile din România care ar putea fi înghi��ite de ape pân�� în 2050. HARTA dezastrului Sute de cercet��tori de la universit����i faimoase din lume atrag aten��ia c�� buc����i imense de uscat vor fi înghi��ite de ap��, pân�� în 2050. Peste 150 de milioane de oameni vor fi afecta��i. În România, sunt în pericol s�� dispar�� Delta Dun��rii, dar ��i o parte din litoral, dup�� acum arat�� o hart�� realizat�� de speciali��ti.
Subiectele zilei: Ce sum�� mizer�� au primit poli��i��tii care au p��zit sec��iile de votare; Minciuna panourilor de securitate de la metrou. La 2 ani dup�� crima de la Dristor, Metrorex nu a lansat nici m��car licita��ia pentru studiile de prefezabilitate Boris câ��tig��, dar Marea Britanie pierde. Ne gr��bim s�� vorbim despre momente istorice, extraordinare. Dar acesta este un astfel de moment. Rezultatul votului va marca...Vedet�� din România cu imagine impecabil��, cooptat�� de armata pakistanez�� ca s��-i fac�� publicitate împotriva Indiei în conflictul periculos din Kashmir. Adrian Sân��...
Subiectele zilei: Sute de mii de români din Marea Britanie, spectatori la alegerile cruciale care le vor schimba via��a; O sal�� de sport care a costat 2 milioane de lei, reparat�� cu bani de trei ori mai mul��i; Academia Român��, o frân�� pentru modernizarea Educa��iei Clasa politic��, la 30 de ani de la Revolu��ie. De la Ceau��escu la baronii locali...Un b��trân = un b��trân. În r��sdiscutatul subiect al pensiilor speciale, nu e vorba de pensii...
Subiectele zilei: Produsele de la Târgul de Cr��ciun din Bucure��ti sunt mai scumpe decât cele de la Paris sau Monaco; Educa��ia din România, într-o stare deplorabil��; Amânat�� declarativ, taxa „Oxigen” e o mare necunoscut�� în PMB: „Nu e proiectul nostru” Trudi Dumitrescu: „Am stat toat�� noaptea în studio ��i nu aveam ce da decât aceast�� unic�� ��tire: S-a tras la Timi��oara”...Statul, incapabil s�� recupereze sute de milioane de euro de la VIP-urile condamnate. Atacurile constante la adresa Cur��ii Supreme, venite chiar din partea institu��iilor statului, au ��anse mari s�� scape VIP-urile de pu��c��rie ��i s�� le lase prejudiciile de milioane pe care le-au adus statului, în buzunare...
Subiectele zilei: Cine e favorit pentru ��efia CSM. Epoca Savonea continu�� prin interpu��i. Predoiu, ministru-spectator; Spital din România, 2019: Gândacii care mi��un�� printre copii se hr��nesc cu nep��sarea noastr�� Am predat un curs la Universitatea din Amsterdam ��i m-a surprins „smerenia” fa���� de mine a celor doi români din sal��. O experien���� olandez�� pentru un altfel de sistem de educa��ie românesc. În sistemul clasic, profesorii predau...Ce amenzi risc�� cei care vor folosi articole pirotehnice pe str��zi de Revelion. La întrebarea “Ce facem de Revelion?” unii ��tiu deja r��spunsul: g��l��gie! Este vorba despre cei care pl��nuiesc s�� dea cu petarde sau cu artificii ca s��...
���Ministrul de Finan��e, Florin Cî��u, la RFI: S-ar putea s�� avem câteva surprize pl��cute Ministrul de Finan��e declar�� la RFI c�� e posibil ca deficitul bugetar pe acest an s�� fie mai mic de 4,4% din PIB. Florin Cî��u spune pe de alt�� parte c�� ministerele ar putea func��iona ��i f��r�� s��-��i reînnoiasc�� parcul de ma��ini în fiecare an. De asemenea, întrebat dac�� Guvernul î��i va asuma r��spunderea în Parlament în privin��a bugetului pe 2020, demnitarul liberal afirm�� c�� el este preg��tit s�� mearg�� cu proiectul de buget la dezbateri în comisiile parlamentare.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...


Life
​Bancul zilei: Fluieratul în București
Un polițist stă într-o intersecție din capitală.
​Bancul zilei: Bunica și răceala
O bunicuță povestește că a găsit remediul pentru răceală. Nepoții, curioși din fire, o întreabă cum vine asta:
​Bancul zilei: Femeile și depresia
Profesorul de psihologie explică:
citeste mai multe articole din LIFE

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by