BUSINESS
���Business report: Criza for��ei de munc��, cea mai mare provocare din 2020 pentru mediul de afaceri din România; Afacere româneasc��: Electrica prime��te mai mult de jum��tate din energia hidro, cea mai ieftin�� din ��ar��, pentru consumul reglementat; România se men��ine în topul european la produc��ia de cereale, dar r��mâne tributar�� importului de alimente Europenii schimb�� avionul cu trenul, ca s�� salveze planeta. Tot mai multe ����ri extind re��eaua de trenuri de noapte, ca urmare a cererii masive...Un absolvent de ASE ��i-a l��sat afacerea din Bucure��ti ��i a mers la sat ca s�� aduc�� legume bio în supermarketuri. Povestea lui Tudor Stanciu, or����eanul care planteaz�� cr��i��e lâng�� cultura de varz�� bio...
Business report: Autostr��zile sublime ale României. În 2019, au fost inaugura��i de patru ori mai pu��ini kilometri decât a promis Guvernul la începutul anului; Proiect PSD: Asigurarea casei devine obligatorie, chiar dac�� este locuit�� sau nu Semnal de alarm��: 20% din deficitul de cont curent este finan��at prin elemente generatoare de datorie extern��. Aproape 20% din deficitul de cont curent era finan��at, la nivelul lunii septembrie, prin elemente care...Proiect PSD: Asigurarea casei devine obligatorie, chiar dac�� este locuit�� sau nu. Senatorul PSD Liviu Pop ��i deputatul PSD Gheorghe ��imon au depus, la Senat...Licita��ie de 350 milioane euro pentru reabilitarea litoralului, puternic afectat de eroziune în ultimii 30 de ani. Administra��ia Bazinal�� de Ap�� Dobrogea Litoral a lansat o licita��ie de 1,67 miliarde lei (350 milioane euro)...
Business report: Biserica devine dezvoltator imobiliar. Patriarhia vrea s�� fac�� un ansamblu reziden��ial cu 123 de apartamente în zona Pajura; Românii au dat n��val�� în magazine. Nimeni nu cheltuie ca noi, în Europa. Leg��tura Gara de Nord - Aeroportul Otopeni: a fost montat�� prima grind�� la podul feroviar care va traversa DN1. Începe s�� prind�� contur podul feroviar care va...Leul se depreciaz�� în Ajunul Cr��ciunului, euro se apropie din nou de 4,78 lei. Majoritatea anali��tilor CFA România estimeaz�� o depreciere a cursului leului...
Business report: România pe Tabloul de bord european: anul trecut a bifat 12 criterii din 14; Cum ��i-au împ��r��it profiturile marii produc��tori de telefoane; România a avut 11 luni la rând cea mai mare infla��ie din UE CFR estimeaz�� pierderi de aproape 155 milioane lei în acest an. CFR SA, compania de stat care administreaz�� re��eaua de c��i ferate din România, estimeaz�� pierderi de...Romgaz a vrut s�� recupereze sporurile acordate salaria��ilor, dar a pierdut definitiv în peste 280 de dosare. Romgaz a pierdut pe band�� rulant�� procesele intentate...
Business report: Avertisment pentru economie: R��ul este iminent f��r�� decizii în��elepte; Pia��a neagr�� a ��igaretelor - prima cre��tere din an; România a dat lovitura! Îi batem pe francezi cu armele lor De ce ar fi cazul s�� pune��i ni��te bani deoparte. 5 motive s�� scurt��m lista de cump��r��turi pentru Cr��ciun...Marile PROVOC��RI ale mediului de afaceri în 2020: Predictibilitate, infrastructura ��i for��a de munca...
Business report: E oficial: cazinoul Constan��a va fi în sfâr��it reabilitat. Azi s-a semnat contractul; Volkswagen va lansa 34 de modele noi sau versiuni noi, în 2020, la nivel global; Statul ungar preia clinici de fertilizare in vitro pentru a spori natalitatea Invazia chinez�� în Germania. Asiaticii cump��r�� cea mai mare putere a UE bucat�� cu bucat�� ��i îngrijoreaz�� Berlinul...România, în spa��iu: Avem cotiza��ii nepl��tite de aproape 100 de milioane de euro pe trei ani la Agen��ia Spa��ial�� European��...
Business report: Eugen Teodorovici, în c��r��i pentru postul de ��ef al ASF. Ce nume se mai negociaz�� pentru postul pl��tit cu 14.000 de euro pe lun��; Orban a anun��at ce drumuri, autostr��zi ��i centuri ocolitoare vor fi finan��ate în 2020; Teste EuroNCAP: Ford Puma surclaseaz�� Dacia Duster ��i la siguran����. Prim��ria Capitalei a început s�� marcheze zona unde va aplica vinieta Oxigen. Prim��ria Municipiului Bucure��ti (PMB) a început s�� monteze indicatoare cu zona unde va fi aplicat�� vinieta Oxigen...Discret: ANRE s-a preg��tit pentru abrogarea suprataxei de 2% din energie ��i gaze. Autoritatea Na��ional�� de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a preg��tit un proiect alternativ...
Business report: Hidroelectrica vrea s�� pun�� sta��ii de înc��rcare a ma��inilor electrice pe drumurile lâng�� care are centrale; „Riscul ca metroul s�� nu mai circule dup�� Revelion este unul major”. Metrorex are datorii uria��e, vechi de un an TOP: 10 domenii în care angajatorii au crescut cel mai mult salariile în 2019. 10. Activit����i auxiliare intermedierilor financiare, activit����i de asigurare ��i fonduri de pensii...Se scumpesc biletele de avion. Cele mai c��utate destina��ii r��mân capitalele ��i marile ora��e europene, dar se observ�� o cre��tere a interesului pentru destina��iile din zona...
Business report: Salariul minim din România r��mâne la coada UE; Febra cump��r��turilor de Cr��ciun, boost semnificativ pentru pia��a bunurilor de larg consum retail Ai mo��tenit suma de 40.000 euro. Ai de ales între: A. cumperi de to��i banii o ma��in�� de ultim�� genera��ie; B. cumperi o garsonier��. Consum versus investi��ii...Majorarea pensiilor: solu��ionarea ra��ional�� – concomitent cu echilibrarea bugetar��. Conform datelor oficiale, de la un necesar de bani pe partea de cheltuieli angajate...
Business report: Un Cr��ciun mai scump pentru români. Cu excep��ia c��rnii de pui, totul cost�� mai mult; Repartizarea cheltuielilor gospod��riilor în România ��i în UE; Consumul de whisky a crescut în primele opt luni cu 11% fa���� de aceea��i perioad�� a anului trecut, la 2,68 milioane litri Indemniza��ia pentru bunicii care au grij�� de nepo��i. Ce spune proiectul de lege...Fabrica Volkswagen de 1,3 miliarde de euro va fi construit�� în Turcia sau nu va mai fi construit�� deloc. Grupul Volkswagen nu ia în considerare alte ����ri în loc de Turcia pentru noua sa fabric�� multibrand...
Business report: AFI Europe cump��r�� portofoliul de birouri al NEPI Rockcastle, în cea mai mare tranzac��ie imobiliar�� a anului, ��i devine al doilea cel mai mare proprietar din România; Unde c��l��toresc românii - înclina��ie pentru aventur��. Cu buget redus: cele mai ieftine destina��ii; Industria în suferin����: Dezvoltarea haotic�� accentueaz�� dependen��a de comenzile externe ��i irose��te resursele interne R��spunsul cinic pe care-l d�� acest grafic la întrebarea pe care ��i-o pune genera��ia care ast��zi are 20 de ani: Cine-mi va pl��ti mie pensia?Top constructori autostr��zi: dou�� firme române��ti ��i italienii de la Astaldi au raportat cele mai mari progrese în noiembrie...
Business report: În timp ce în România niciun tren nu merge cu 100km/h, în Germania, se va testa tehnologia 5G pentru trenuri f��r�� mecanic; Bugetul 2020 în Strategia fiscal��: 4 ministere importante ar putea primi mai pu��in decât în 2019 Rela��iile economice ale României, de la comunism la capitalism. Cum s-au transformat în ultimele trei decenii. Dac�� în primii ani de comunism, 90% dintre...Traficul de m��rfuri în porturile maritime, în cre��tere cu aproape 10% fa���� de anul trecut. Traficul de m��rfuri în porturile maritime române��ti înregistreaz��, în primele...
���Business report: Ce m��suri au luat statele din jurul României pentru dezvoltarea sectorului autohton de IT; Lovitur�� dur�� pentru companiile aeriene!; Costul unitar al muncii, cre��tere dubl�� fa���� de bulgari ���Cine pierde din sc��derea ratingului de ��ar��? Puterea de cump��rare a companiilor ��i popula��iei scade, iar economiile în lei se deterioreaz��...Modificare la Codul Muncii: Salaria��ii vor avea mai multe zile libere. Schimb��ri ��i pentru profesori ��i elevi...
Business report: Octombrie 2019 – nou record al deficitului comercial, aproape minus dou�� miliarde euro într-o singur�� lun��; Danemarca vrea s�� investeasc�� 30 miliarde de dolari în construc��ia de insule artificiale care s�� g��zduiasc�� turbine eoliene; Companiile se tem tot mai mult de furtul de date Raport imobiliar: Cluj-Napoca, pia���� atipic��, 80% din tranzac��ii se fac cu banii jos când în restul ����rii e invers. ”2020 ��i urm��torii ani vor fi interesan��i”...Un nou trend în industria cadourilor de protocol: tot mai multe companii direc��ioneaz�� bugetul sau o parte din acesta c��tre sus��inerea unor cauze sociale...
Business report: Corup��ia, indicat�� ca problem�� de majoritatea companiilor din România. Cel mai ridicat procent în UE; 2020 în imobiliare. Primul mall nou în Bucure��ti dup�� 4 ani Amenzile de circula��ie în 2020: guvernul va înghe��a la 145 de lei punctul de amend��. Legal, punctul de amend�� de circula��ie e legat direct de m��rimea salariului minim pe economie. Când PSD a decis, începând din 2017, seria de major��ri... Angaja��i boga��i vs. angaja��i s��raci. Unde lucreaz�� salaria��ii care câ��tig�� peste 7.000 lei în mân��.Câ��tigul salarial mediu nominal net a fost în luna octombrie de 3.116 lei, în urcare fa���� de luna precedent�� cu 34 lei (+1,1%), arat�� datele...
���Business report: Productivitatea muncii în România comparativ cu statele UE ��i avertismentele pe care ni le transmite evolu��ia ei; Uria��ul proiect de un miliard de euro prin care România “î��i vinde vântul” Olandei, scos de la naftalin�� Retrospectiva Tarom 2019: 6 directori care au dus compania la al 12-lea an de pierderi. Bonus: Amenzi ��i suspiciuni de delapidare. Tarom a avut la conducere...ANAF vrea s�� cumpere autovehicule pentru transport câini, contract de 1,31 milioane lei. Criteriul principal de atribuire este cel mai bun raport calitate – pre��. Durata...
Business report: Pre��urile la electricitate ��i gaze se vor liberaliza complet mai devreme; Topul Angajatorilor 2019. Care sunt companiile la care s�� aplici în 2020; Ora��ele cu cele mai scumpe cafele. Pe ce loc este Bucurestiul Declinul industriei Germaniei, prima economie a Europei, se adânce��te. Cea mai mare sc��dere anual�� din ultima decad��. Declinul industriei Germaniei s-a adâncit...Designerul Irina Schrotter, 800 de angaja��i: „Lumea nu prea în��elege ce înseamn�� s�� ai grijile pl����ii salariilor în fiecare lun��, ale taxelor c��tre stat”...
Business report: Iohannis va promulga legea de eliminare a supraaccizei, chiar dac�� încalc�� legisla��ia UE; Valorile impozabile pentru cl��diri ar putea cre��te cu pân�� la 60% în 2020; Cod rutier 2019: amenzi noi pentru bicicli��ti Companiile pierd competi��ia pentru banii b��ncilor, în favoarea statului ��i a popula��iei. Dezechilibrele politicilor guvernamentale au contaminat economia...Ce ar face oamenii de afaceri români dac�� ar avea ��ara pe mân��: reforma educa��iei, dezvoltarea infrastructurii, o nou�� Constitu��ie. Dar nu ar modifica...
Business report: Românii - la coada clasamentului european în privin��a capacit����ii de a pl��ti la timp facturile; Impactul multina��ionalelor asupra economiei române��ti; Industria IT a��teapt�� digitalizarea sectorului public Cele mai importante momente din industria auto în 2019. Industria auto este una dintre cele mai importante industrii din România...8.000 de oameni r��mân f��r�� loc de munc��! Cine face concedieri masive...
Business report: Cât ar putea costa un plin de benzin�� sau motorin�� de la 1 ianuarie 2020; România, campioan�� în UE la cre��terea bugetului gospod��riilor alocat comunica��iilor în ultimul deceniu; Dup�� ce vinde pe milioane cl��diri valoroase ca s��-��i pl��teasc�� datoriile istorice, ultima fabric�� de��inut�� de Stat din Cluj raporteaz�� pierderi de un milion de euro pe an Ce conteaz�� cel mai mult pentru angaja��ii din centrele urbane de afaceri. În prezent, mai mult de jum��tate din angaja��i lucreaz�� într-o cl��dire de birouri, cu mai pu��in de 15% lucrând flexibil, fie de acas��, fie din spa��ii de birouri de tip coworking ��i shared offices... Bursa de la Bucure��ti a închis mar��i pe ro��u. Tranzac��iile s-au apropiat de 5,5 milioane euro...

ESRI

Top 10 articole cele mai ...


Life
​Bancul zilei: Fluieratul în București
Un polițist stă într-o intersecție din capitală.
​Bancul zilei: Bunica și răceala
O bunicuță povestește că a găsit remediul pentru răceală. Nepoții, curioși din fire, o întreabă cum vine asta:
​Bancul zilei: Femeile și depresia
Profesorul de psihologie explică:
citeste mai multe articole din LIFE

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by