BUSINESS
Business report: Cu Bechtel era mai ieftin: Autostrada Transilvania a ajuns s�� coste de dou�� ori mai mult; Programul „Prima Cas��” a fost modificat. În ce condi��ii se mai pot lua credite cu garan��ii de la stat; Dacia a accelerat mai tare ca BMW în august FMI: Leul e mai „greu“ decât ar trebui, sus��in reprezentan��ii Fondului Monetar Interna��ional, care estimeaz�� c�� moneda na��ional�� a României este supraevaluat�� cu...Cel mai mare produc��tor autohton de piese auto pentru Vest: Atrage��i produc��torii ��i clien��ii mari, f��r�� ei nu putem cre��te pe orizontal��. Ioan Deac este CEO-ul companiei Compa Sibiu: firm�� despre...
Business report: Datoria extern��: cre��tere într-o singur�� lun�� cu 4 miliarde de euro; Gabriela Firea cump��r�� parcometre cu 15.000 de euro. La Berlin cost�� 5.000 de euro Vin vremuri grele. Consiliul Fiscal recomand�� amânarea unor cre��teri de pensii ��i salarii... Ve��ti bune pentru ��oferi. Nu se va circula mai scump...
Business report: 2020 – un tsunami macroeconomic: impactul real al major��rii pensiilor; Grupul ceh CEZ a decis s��-��i vând�� toate cele ��apte companii din România Impasul Ciech Soda-CET Govora se agraveaz��: fostei conduceri a companiei de stat i se imput�� în instan���� contracte p��guboase istorice de peste 460 milioane lei... Surpriz��, turi��ti "în aer": A treia mare platform�� de rezerv��ri de hoteluri la nivel mondial, concurent�� ��i în România cu Booking, se opre��te, rezerv��rile pot fi anulate...
Business report: Florin Cî��u: Teodorovici v�� bag�� la pu��c��rie dac�� nu va pl��ti��i taxele; Antreprenorii pl��tesc mii de euro ca s�� înve��e de la str��ini cum s�� î��i dezvolte afacerile; Un nou lan�� de magazine tocmai a venit în România 96% dintre familiile din România au locuin��ele în proprietate. Peste 37% au ob��inut locuin��a în perioada 1981-2000... Povestea complexului fortificat de lux pentru expa��ii din Kabul, unde talibanii au ucis un operativ al Ambasadei României în Afganistan. Cine este patronul...
Business report: Digi împiedicat�� s�� participe la licita��ia pentru re��elele 5G în Ungaria; Sclavi pe planta��iile italienilor: sute de mii de lucr��tori africani, români ��i bulgari, exploata��i, prost pl��ti��i ��i agresa��i de “caporali”; Cinci din zece români doresc s�� fie ��efi Mutare-surpriz�� din partea IKEA în România! În ce va investi peste 100 milioane de euro...Cotidianul german Bild îl acuz�� pe pre��edintele BCE: ''Contele Draghila ne sec��tuie��te conturile"...
Business report: Cele mai bune ora��e din lume pentru Genera��ia Z. Bucure��ti, un ora�� nepotrivit; Pia��a muncii la Cluj: sc��dere natural��, îmb��trânire ��i migra��ie extern�� Cre��terea puterii de cump��rare a salariilor se men��ine la peste 10%, productivitatea muncii la +0,2%. Câ��tigul salarial mediu brut din luna iulie 2019 a fost de 5.091 lei, cu 0,7% mai mic...Ni se spune la TV c�� avem cea mai mare cre��tere economic�� din Europa, c�� sunt bani pentru majorarea pensiilor ��i c�� vom avea autostr��zi. ��i apoi ne uit��m la o cifr�� ��i ne d��m seama care e adev��rul...
Business report: Cum faci s�� cre��ti salariile în an electoral: ghidul polonez; Cea mai valoroas�� companie african�� a dat lovitura pe pia��a european��; O uria���� companie pleac�� din România Valentin Lazea: Cine, cum ��i cu ce î��i produce cre��terea economic�� în UE. Calitatea unei cre��teri obeze. Odat�� l��murit falimentul actualului model de cre��tere economic�� promovat în România...Hotelierii de la mare au r��mas f��r�� 60% din personal - angaja��ii cu copii de ��coal�� ��i elevii care au plecat acas�� pentru c�� a început ��coala. De��i sezonul turistic pe litoral se încheie...
Business report: Mii de angaja��i de la dou�� ministere ��i de la agen��iile aferente, f��r�� salarii din lips�� de mini��tri; Firea nu a renun��at la ideea gratuit����ii pentru mijloacele de transport în comun ale STB 85% din gospod��riile din mediul rural se înc��lzesc cu lemne. Cât pl��tesc românii. Lemnul r��mâne îns�� un combustibil scump: pre��urile la produc��tor...Tranzitul de gaze ruse��ti prin Ucraina poate fi deblocat. Kremlinul d�� semne de bun��voin����, dup�� o decizie defavorabil�� a justi��iei europene...
Business report: Statul recunoa��te c�� e un prost administrator; Record istoric la deficitul comercial, în iulie 2019: Am trecut pe deficit lunar ��i la ma��ini ��i echipamente de transport; O nou�� ma��in�� “made in Romania”, la Salonul Auto de la Frankfurt Ce pune Guvernul pe mas�� CE ca s�� sc��p��m de infringementul pe gaze: pre��ul reglementat dispare, apare obliga��ia de tranzac��ionare pe burs��...Arabia Saudit�� î��i propune s�� îmbog����easc�� uraniu pentru energie nuclear��. Arabia Saudit�� î��i propune s�� îmbog����easc�� uraniu în viitor pentru alimentarea...
Business report: Antena Group a cump��rat cu 10 milioane de euro fostul sediu ICA confiscat de la Voiculescu; ��eful Enel: Avem o politic�� de rota��ie a activelor care nu mai înregistreaz�� cre��teri. România ar putea fi printre acestea Contrabanda cu ��igarete, la cel mai mic nivel din ultimii ��ase ani. Pia��a neagr�� a ��igaretelor a sc��zut în iulie la 13,7% din totalul consumului, cu 1,2 puncte procentuale mai pu��in fa���� de...EFE: „Bomb�� cu ceas“ demografic�� greu de dezamorsat din Europa Central�� ��i de Est. Europa Central�� ��i de Est se confrunt�� cu o grav�� problem�� demografic��, pierzându-��i...
Business report: Reuters: În timp ce monedele din regiune se înt��resc, leul se depreciaz��; Noul terminal de la Aeroportul Otopeni va costa 700 milioane de euro. Licita��ia va fi lansat�� în maxim o lun��; Controversata banc�� a lui Putin intr�� în Europa ExxonMobil se retrage din Norvegia, dup�� un secol. De ce î��i vinde gigantul american activele de petrol ��i gaze în valoare de 4 mld. $. Exxon Mobil...��eful Nissan recunoa��te c�� a primit pl����i necuvenite. ��eful Nissan Hiroto Saikawa a admis c�� a primit sume prea mari de bani în cadrul...
Business report: Grip�� la Berlin, Bucure��tiul face febr��: cel mai mare partener pentru exporturile române��ti se apropie de recesiune tehnic��; B��ncile nu mai dau credite pentru locuin��e. Motivele: sc��derea gradului de îndatorare ��i cre��terea pre��urilor Cea mai mare economie UE este aproape de recesiune – exporturile Germaniei în declin. Exporturile Germaniei au sc��zut cu 1,3% în Trimestrul 2, cel mai mare declin din ultimii ��ase ani, iar cre��terea lor firav�� pe întreg primul semestru...Ce credit poate ob��ine o familie cu un venit de 5.000 lei. Statisticile arat�� c�� peste 30% dintre tinerii români, cu vârste cuprinse între 18 ��i 25 ani, iau în calcul un credit pentru achizi��ia unei locuin��e iar aceasta în timp ce 13%...
Business report: Am b��tut toat�� Europa la cre��terea salariului minim, am ajuns tot la coada ei din cauza tax��rii. Cât câ��tigi, minimum, dac�� pleci afar��; Codul Muncii, modificat din nou. Ce se întâmpl�� cu vechimea angaja��ilor, dac�� angajatorul intr�� în faliment Ma��inile diesel dispar din Europa. Cererea pentru autorurisme pe motorin�� s-a pr��bu��it în acest an. Num��rul de autoturisme noi cu motoare diesel...Goldman Sachs vede euro peste 5 lei în 12 luni. Motivele sunt deteriorarea fundamentelor economice ��i cre��terile de salarii. Euro va urca spre finalul acestui...
Business report: Troleibuze noi în Bucure��ti: Prim��ria Capitalei îi poate declara câ��tig��tori pe turcii de la Bozankaya; ”Tulbur��ri de comportament” la primele 1.000 de companii. Ce înseamn�� asta? Pre��ul aurului stabile��te un nou record pe pia��a din România. De ce se scumpe��te metalul pre��ios în ritm galopant. Pre��ul aurului a început s�� creasc�� în ritm alert de la începutul...FMI spune c�� leul ar fi supraevaluat cu pân�� la 10% ��i recomand�� o flexibilitate mai mare a cursului. FMI a subliniat în raportul pentru revizuirea articolului IV, c�� "ar fi necesar��...
Business report: „Prima Cas��“ versus „O familie, o cas��“. Iei credit sau mai a��tep��i?; Cu cât ar cre��te pre��urile la gaz ��i electricitate, dac�� pia��a s-ar liberaliza mâine ��ara care d�� faliment o dat�� la câ��iva ani, din nou aproape de incapacitate de plat��. Guvernul restric��ioneaz�� banii care ies din ��ar��. Guvernul de la...Ikea, Evomag, Jumbo, Fan Courier Express, Cristian 76 Tour ��i Studio Moderna, sanc��ionate cu avertisment ANPC pentru practici comerciale în��el��toare. Printre neregulile constatate se num��r��...
Business report: FMI ��i CE: Noua lege a pensiilor, risc major pentru stabilitatea fiscal��; Cea mai mare cre��tere economic�� din UE a ie��it cu dobânzile din UE Punctul de pensie cre��te la 1.265 lei, cu un impact de 8,4 mld. lei în buget. FMI ��i CE: Noua lege a pensiilor, risc major pentru stabilitatea fiscal��. Valoarea punctului de pensie cre��te cu...Investitorii olandezi care au cump��rat magazinul Bucure��ti vor finaliza reconstruc��ia cl��dirii la sfâr��itul acestui an. Viitorul Magazin Bucure��ti va avea o suprafa���� total�� închiriabil�� de aproximativ...
���Business report: Telekom scumpe��te abonamentele din octombrie. Unele se dubleaz��; Liberty Steel vrea s�� investeasc�� 200 mil. euro la Gala��i. Perspectivele de cre��tere din România sunt mai bune decât în restul Europei Taxe împotriva bicicletelor ieftine. China nu scap�� de taxele europene pentru biciclete. Uniunea European�� a prelungit cu înc�� 5 ani aplicarea taxelor pentru...Z��c��mântul din ��ara vecin�� care va transforma Europa într-o putere mondial��. ��i România î��i redeschide minele pentru cel mai c��utat metal al viitorului. Geologii au început s�� exploreze dealurile din apropierea...
Business report: Execu��ia la 7 luni: Deficitul a sc��zut, cifrele din spatele execu��iei din iulie continu�� s�� arate prost; Anun��ul care poate îngropa Huawei: Mate 30 ar putea fi lansat f��r�� aplica��iile Play Store ��i Google Cum fug nem��ii de recesiune: Vor s�� fac�� o revolu��ie fiscal�� pentru IMM-urile lor, faimoasele Mittelstanduri. Guvernul german vrea s�� plafoneze povara fiscal�� a unei companii la 25%...Lan��ul Burger King revine pe pia��a din România. Caut�� angaja��i, ce salarii ofer��r. Dezvoltatorul de restaurante AmRest va deschide, la finalul lunii septembrie...
Business report: Petroli��tii laud�� propunerea de eliminare a plafonului de pre�� la gaze; Vineri, la Timi��oara, se inaugureaz�� cel mai important proiect de real estate al anului; ”Amprentele” ALDE asupra guvernelor epocii Dragnea B��ncile centrale cump��r�� masiv aur, iar acest lucru înseamn�� c�� se preg��tesc pentru ce este mai r��u. Topul ����rilor cu cele mai mari rezerve...Sistemul energetic din România continu�� s�� fie dezechilibrat. Schimb��rile dese de legisla��ie au dat pete cap un echilibru ��i a��a fragil...
���Business report: Prin programul "O familie, o cas��" vor putea fi cump��rate doar apartamente de dou�� camere. Cum a calculat guvernul; Previziuni sumbre pentru leu. Moneda na��ional�� se va deprecia semnificativ în urm��toarele luni Cum se explic�� cre��terea vânz��rilor ��i a pre��urilor apartamentelor din ultima lun��. Potrivit datelor Agen��iei Na��ionale de Cadastru ��i Publicitate Imobiliar��, în luna iulie 2019, au fost vândute, la nivelul întregii ����ri, 50.890 de imobile, cu 10.683 mai multe fa���� de...Ce „prim�� de pensie“ vor lua primarii lunar: exemple de calcul pentru câ��iva ale��i. Nicolae Robu, primarul Timi��oarei, care are în prezent un venit lunar de 6.736 de lei, va încasa suplimentar, când va ie��i la pensie, suma de...

ESRI

Top 10 articole cele mai ...


Life
​Bancul zilei: Fluieratul în București
Un polițist stă într-o intersecție din capitală.
​Bancul zilei: Bunica și răceala
O bunicuță povestește că a găsit remediul pentru răceală. Nepoții, curioși din fire, o întreabă cum vine asta:
​Bancul zilei: Femeile și depresia
Profesorul de psihologie explică:
citeste mai multe articole din LIFE

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by