BUSINESS
Business report: Gigant german cu peste 17.000 de angaja��i în România î��i vinde afacerile. Face mii de concedieri la nivel global; Top 5 cluburi de fotbal: echipa cu cel mai mare profit ��i cine se afl�� pe pierdere Semnal de alarm�� la statistica înmatricul��rilor auto: primii din UE la autoturisme, ultimii la camioane ��i utilitare. În România se investe��te în special în confortul personal, adic�� în...Înc�� dou�� b��nci din România sunt aproape de a lansa creditul 100% online. CEC Bank ��i BCR urmeaz�� s�� lanseze...
Business report: 5 b��nci majore, inclusiv JP Morgan ��i Barclays - ��inta unui proces colectiv pentru manipularea pie��ei valutare; Firmele care fac cei mai mul��i bani în fiecare jude�� al ����rii Director YouTube: Platforma are nevoie de un nou set de reguli ��i legi. Tot mai mul��i oameni r��u inten��iona��i au ap��rut. Platforma video YouTube are nevoie de un nou set de reguli ��i legi în lupta diminu��rii...România s-a situat în luna mai pe locul doi în topul sc��derilor produc��iei industriale din ����rile UE. Potrivit datelor comunicate de Eurostat, România s-a situat în luna mai pe locul doi în topul sc��derilor...
���Business report: Al doilea ora�� din România care ar putea cump��ra autobuze turce��ti Otokar; România, al treilea produc��tor de gaze naturale din UE, anul trecut. Cine este cel mai mare produc��tor mondial Cel mai dorit job în 2019: postul pentru care s-au "b��tut" câteva mii de persoane. Cel mai vânat job din acest an este cel de...Epoca produselor “Made in China” s-a încheiat. R��zboiul declan��at de Donald Trump schimb�� comer��ul mondial. Grupul taiwanez Giant Manufacturing Co., cel mai mare produc��tor mondial de biciclete, a început s�� î��i mute din China spre Taiwan produc��ia...
Business report: Sistemul 112, modernizat de firme controlate de Sebastian Ghi����; Românii c��rora firma le d�� 26 de zile de concediu pe an. “Asta conteaz��, la urm��”; Persoanele cu credit ipotecar ��i micii antreprenori sunt pe cale s�� nu poat�� aplica pentru Programul AFM – sisteme fotovoltaice din cauza noilor condi��ii Planul strategic al Carrefour d�� roade; profitul a crescut peste estim��ri. Profitul Carrefour a urcat...Vodafone separ�� turnurile de telecomunica��ii într-o nou�� companie ��i ia în calcul listarea acesteia. Ac��iunile cresc puternic. Vodafone pl��nuie��te separarea turnurilor...
Business report: Cât a câ��tigat Pro TV din publicitate în ��ase luni? Dar de la cabli��ti?; Electricitatea se va scumpi rapid în România, centralele noastre se închid, vom deveni importator net din Ungaria; Salariile din Cluj cresc cu 13% într-un an Autostrada Comarnic – Bra��ov: condi��ia obligatorie pentru constructorii care vor face ��oseaua de mare vitez�� din Valea Prahovei. Când era gata s�� bat�� palma cu asocierea turco –chinez��...
��tirile ProTV: Zeci de taxiuri abandonate în Capital��. Cât câ��tig�� ��oferii care au plecat la ride-sharing Bucure��tiul a intrat în criz�� de ��oferi profesioni��ti. Unele firme de taxi sunt nevoite s��-��i abandoneze ma��inile, pentru c�� nu mai are cine s�� le conduc��.
Business report: Problem�� pe pia��a imobiliar��: pre��urile stagneaz��, iar în Bucure��ti scad; Se îndreapt�� Europa spre o nou�� criz��? „Riscul este ridicat...”; Cl��dire celebr�� din centrul Bucure��tiului, scoas�� la vânzare cu pre�� redus aproape la jum��tate CNN: Cluj-Napoca, în topul ora��elor europene cu pu��ini turi��ti ce merit�� descoperite într-un city break. Cluj-Napoca e al doilea cel mai mare ora�� al României ��i e deseori v��zut ca o escal��...Cât te cost�� chiria în marile ora��e din România. Bucure��tiul a înregistrat o cre��tere ��i a ajuns din urm�� Cluj-Napoca, cele dou�� centre regionale situându-se acum la egalitate – cel pu��in...
Business report: Câ��i bani î��i trebuie ca s-o iei de la cap��t în alt�� ��ar��; Cum st��m fa���� de Zona Euro. Diferen��ele dintre indicatorii economici Mâncarea cump��rat�� de pe internet, o pia���� de aproape 60 de milioane de euro în România. Anul trecut, românii au comandat online mâncare ��i b��utur�� în valoare de...Efectele dobânzilor negative ��i ale deprecierii: Valuta câ��tig�� tot mai mult teren în economiile românilor. Numerarul ��i conturile curente cresc puternic, depozitele la termen, în declin. Depozitele pe termene...
Business report: Criza locuin��elor continu�� în Germania. Se construie��te, dar în locurile gre��ite; De ce nu vor proprietarii de afaceri s�� predea controlul business-ului copiilor? Germania: Venitul mediu brut a urcat la 3.304 euro pe lun��, în 2018. Veniturile angaja��ilor germani au crescut anul trecut cu 3%, în urma major��rii salariilor ��i a cre��terii num��rului...Risc de 25% ca Marea Britanie s�� intre în recesiune tehnic�� în trimestrul în curs. Lira sterlin��, declin de 10% în cazul unui Brexit f��r�� acord. Economia britanic�� este afectat�� de Brexit...
���Business report: Top 10 ora��e din România dup�� num��rul de autobuze: localitatea de lâng�� Bucure��ti care se bate cu Arad ��i Ia��i; Noi sporuri pentru bugetari. Cresc salariile angaja��ilor la stat! Cine sunt cei noroco��i În Cluj se deruleaz�� proiect de aproape 356 de milioane de euro, pentru introducerea/modernizarea re��elei de ap��. Una dintre cele mai b��noase companii de stat din Cluj este...Studiu al Comisiei Europene: Compararea alimentelor din 19 state – 32% aveau compozi��ie diferit��, de��i ambalajul era identic sau similar. Aproximativ 32% din aproape 1.400 de produse alimentare din 19 state membre ale UE s-au dovedit c�� aveau...
Business report: MPF: Deficitul bugetar pe primul trimestru al anului 2019 este de 0,5% din PIB; G7 preg��te��te reglementarea monedelor digitale private. Gigan��ii digitali vor fi taxa��i ��i în ����rile unde opereaz��; Guvernul î��i pune problema major��rii ��intei de pondere a regenerabilelor în consumul de energie al României dup�� ce Bruxelles-ul i-a recomandat s�� fie "mai ambi��ios" Cristian Erba��u ��i Telekom România, printre cei interesa��i de restaurarea cazinoului Constan��a. Câ��tig��torul va fi desemnat...Pensiile de lux ar putea fi reduse la jum��tate. Marii perdan��i, cei cu pensii de peste 25.000 de lei: vor primi doar 40% din venitul actual. Un proiect de act normativ...
Business report: Autostrada Transilvania se face cu muncitori din Bangladesh; Inegalitatea veniturilor a crescut în 2018. Observa��ii; Pro TV convinge Guvernul ��i prime��te de aceast�� dat�� ajutor de stat Sectorul auto r��mâne pe cre��tere în România, imun la declinul început pe pie��ele dezvoltate. Vânz��rile de autoturisme ��i produc��ia de automobile au înregistrat, în 2008...Vre��i s�� cump��ra��i un sat aflat pe coasta Spaniei la Oceanul Atlantic? Tot satul cost�� mai pu��in decât un apartament de lux din Bucure��ti. „Am vândut un sat în urm�� cu trei luni cu ��ase case...
Business report: Vine valul de concedieri. Primii bugetari care vor fi da��i afar��; Cifrele privind produc��ia record de porumb, umflate ca pe vremea cincinalului; Francezul Bernard Arnault îl dep����e��te pe Bill Gates ��i devine al doilea cel mai bogat om din lume Po��ta ��i CFR conduc topul companiilor-mamut controlate de stat în care lucreaz�� cei mai mul��i români. Au mai mul��i angaja��i decât Dacia ��i Profi....Ce se întâmpl�� cu leul ��i bursele daca Marea Britanie iese "cu scandal" din UE. Haosul politic din Marea Britanie i-a determinat pe anali��ti Erste Bank, proprietarul BCR...
Business report: Raport OECD: Jum��tate din emigran��ii români cu studii superioare au joburi inferioare preg��tirii lor; Lira sterlin��, la minimul ultimilor peste 2 ani; Pasajul Ciurel ar putea traversa integral ��oseaua Virtu��ii pân�� pe 15 august "Co��marul Brexit" se întoarce: ce se va întâmpla cu Marea Britanie dac�� alege s�� nu semneze un acord cu Uniunea European��. În primul scenariu, legislatorii britanici ar trebui s�� modifice majoritatea normelor fiscale...Fathi Taher, unul dintre cei mai influen��i oameni de afaceri din România postcomunist��, î��i vinde una dintre ultimele afaceri de pe pia��a local��. Hotel Trei Brazi din Predeal...
Business report: Vodafone pierde definitiv în fa��a unor clien��i care ��i-au reziliat contractele înainte de termen; Exportul net ”s��rb��tore��te” cea mai mare influen���� negativ�� asupra cre��terii PIB din ultimii 10 ani: Pic�� imperiul lui Ioan Niculae? Interagro mai opereaz�� doar 10% din terenul arabil administrat. Metroul ��i trenul metropolitan din Cluj încep cu amân��ri: depunerea ofertelor la licita��ia pentru studii se prelunge��te pân�� pe 30 iulie. Licita��ia pentru studiile necesare...Alian��a VW-Ford anun���� noua genera��ie de ma��ini electrice. Când le vedem pe ��osea. Viitoarele ma��ini electrice Ford vor fi construite pe platforma MEB (Modular Electric Toolkit)...
Business report: Cele mai ieftine locuin��e scoase la vânzare în România; Banii europeni atra��i de Cluj-Napoca, 630 de milioane de lei, folosi��i pentru infrastructura ora��ului Contrabanda cu ��ig��rile no-name a crescut pân�� la cel mai ridicat nivel al ultimilor 10 ani. Pia��a neagr�� a ��igaretelor a sc��zut în mai la 14,9% din totalul consumului cu 0,3 p.p. mai pu��in fa���� de...Tabel: Noua lege a pensiilor: Când te po��i pensiona în func��ie de anul na��terii. Potrivit articolului 48 al Legii nr. 127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii...
���Business report: Comisia European�� confirm�� c�� Guvernul a falsificat deficitul pe 2018; Românii muncesc pentru mâncare ��i facturi. O familie câ��tig��, în medie, sub 1.000 de euro pe lun��, din care cheltuie��te 85% Raiffeisen Bank pierde, pe fond, procesul împotriva ordinului ANPC prin care a fost obligat�� s�� reduc�� dobânzile la credite. Curtea de Apel Bucure��ti a respins plângerea Raiffeisen Bank împotriva...Guvernul preg��te��te o rectificare bugetar��. Deficitul a ajuns deja la 15 miliarde de lei. Rectificarea bugetar��, care va fi gata la finalul lunii, ar t��ia din fondurile de la...
Business report: Companiile private cu cei mai mul��i angaja��i din economie: uzina Dacia de la Mioveni, lider; Sute de pensionari pe caz de boal�� ��i-au pierdut pensia în ultimul an ��i jum��tate; Marea Britanie: B��ncile fac fa���� simultan unui Brexit f��r�� acord ��i unui r��zboi comercial global Minuta BNR: ��ase observa��ii despre mersul economiei locale. Dincolo de frecventele modific��ri legislative care au pus pân�� acum pe pauz�� planurile de extindere ale companiilor...Bursa româneasc�� ajunge la maximul post-criz��... în cvasianonimat. Dup�� un rally în care a surmontat pr��bu��irea cota��iilor adus�� de a��a-numita „tax�� pe l��comie”, indicele BET...
Business report: Împrumutul de mar��i al României - mai scump decât cel din luna martie. ��i mai scump decât la oricine altcineva din UE; Cu cât s-au scumpit locuin��ele din România, fa���� de vecinii din UE; ��efii de la Vodafone ��i-au t��iat din recompense ca reac��ie la sc��derea pre��ului ac��iunilor. Anali��ti: Încercarea de a evita o posibil�� revolt��. Directorul general ��i directorul financiar...
Business report: Economia britanic�� a sc��zut pentru prima dat�� în ultimii 7 ani; Deficitul contului curent iese în decor: Nota de plat�� - la toamn��; Metroul de Drumul Taberei: au început lucr��rile pentru devierea liniei 41 Povestea antreprenorului care a f��cut milioane transformând biserici în cluburi. A pierdut totul dar a luat-o de cap��t, iar ast��zi are o avere de peste 25 de milioane de euro. La doar 25 de ani...Subven��ii ��i stimulente financiare pentru firmele care angajeaz�� ��omeri de peste 45 de ani, dar ��i tineri f��r�� loc de munc��. Firmele care angajeaz�� pe o perioad�� de cel pu��in doi ani...

ESRI

Top 10 articole cele mai ...


Life
​Bancul zilei: Fluieratul în București
Un polițist stă într-o intersecție din capitală.
​Bancul zilei: Bunica și răceala
O bunicuță povestește că a găsit remediul pentru răceală. Nepoții, curioși din fire, o întreabă cum vine asta:
​Bancul zilei: Femeile și depresia
Profesorul de psihologie explică:
citeste mai multe articole din LIFE

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by