Introducere

Timp de sapte ani, Legea 332/2001 a reprezentat cadrul legal privind stimularea investitiilor straine si, ca multe legi anterioare, a fost marcata de ambiguitati cauzate in primul rand de multitudinea de modificari pe care parlamentul le-a adus de-a lungul timpului. Unele dintre aceste amendamente nu erau nici macar aplicabile, intrucat erau in contradictie directa cu legislatia europeana privind ajutorul de stat oferit investitorilor.

Cadrul legal creat de Legea 332/2001 reprezenta de fapt un amestec nefericit de dispozitii cu caracter economic, care incurajau insuficient investitiile straine majore de care Romania are nevoie. Totusi, in ciuda acestor probleme, cresterea economica reala din al doilea trimestru al anului 2008 a atins un prag aproape record - 9,3%. Cele mai inalte nivele ale dezvoltarii economice trimestriale s-au inregistrat in perioada iulie-septembrie 2004 si octombrie-decembrie 2004 si au atins 9,8% si respectiv 9,5%, facandu-ne sa ne intrebam daca este intr-adevar nevoie de o lege a investiilor mai inteligibila.

Cu siguranta, o lege mai transparenta si mai usor de inteles, care se adreseaza investitiilor din arii economice specifice, este necesara, si aceasta trebuie sa fi fost ratiunea guvernului roman atunci cand, la 27 iunie 2008, a adoptat mult asteptata Ordonanta de Urgenta nr. 85/2008 (numita in continuare OUG). Noua OUG abroga aproape in intregime Legea 332/2001 (fiind exceptat doar articolul 18) in incercarea de a crea un cadru legal transparent si adecvat pentru promovarea investitiilor. Este o lege bine orientata care contine dispozitii ce exclud tratamentul discriminatoriu dintre investitorii romani si cei straini, redefineste notiunea de „facilitate” acordata si domeniile in care acestea sunt oferite si reglementeaza modul in care autoritatile locale si centrale pot sustine noile investitii. Noua OUG cauta sa stimuleze investitiile in domenii necesare Romaniei, cum ar fi procesarea produselor agricole, producerea energiei electrice si termice, dezvoltarea surselor de energie regenerabila, protectia si ameliorarea mediului inconjurator, furnizarea apei potabile, gestionarea deseurilor, precum si domeniul privind cercetarea si dezvoltarea.

Regulile referitoare la investitiile efectuate sub auspiciile vechii legi raman aplicabile acelor investitii, insa supravegherea modului in care aceste reguli sunt efectiv puse in aplicare de catre autoritatile responsabile cu acordarea facilitatilor este efectuata acum conform noii OUG.

Principii ale OUG

Romania are acum o lege a investitiilor care promoveaza un mediu competitiv ce acorda facilitati investitiilor recunoscute de lege in baza unor proceduri transparente si sistematice ce pot fi utilizate de societati romanesti si straine deopotriva; o lege care contine o varietate de facilitati fiscale si nefiscale destinate unor domenii investitionale preferate, cum ar fi productia pentru export, reabilitarea si extinderea operatiunilor existente. Proiectelor calificate, in functie de categoria lor, le sunt acordate o serie de facilitati, printre care scutirea de impozit pe venit, impozit pe credite, scutire de impozite pentru materiale si echipamente si pentru crearea de locuri de munca si dobanzi mai mici pentru contractarea de imprumuturi. Investitorii sunt asigurati ca isi pot repatria profiturile si economiile, ca isi pot achita imprumuturile contractate in strainatate si dobanzile aferente si ca beneficiaza de protectie impotriva exproprierii in concordanta cu conventiile bilaterale aplicabile incheiate intre Romania si tarile lor de origine. In vederea stimularii investitiilor, OUG statueaza in articolul 2 o serie de principii, dupa cum urmeaza:

i) Primul principiu este cel al tratamentului egal aplicabil tuturor investitorilor. Legea romana trebuie sa trateze si sa analizeze dosarele tuturor investitorilor in mod egal si nedescriminatoriu. In diferitele versiuni ale vechii Legi 332/2001, asa cum a fost aceasta modificata, au existat cateva dispozitii care ii favorizau pe investitorii strainii in dauna celor autohtoni cu privire la scutiri de impozite si deduceri fiscale. Acestea erau menite sa atraga investitorii straini in Romania, dar in acelasi timp au creat un mediu vitreg, discriminatoriu si anti-competitiv care a defavorizat investitorii locali in domeniile in care erau aplicabile. Noua OUG reglementeaza un tratament nediscriminatoriu si este in acord cu legislatia europeana in vigoare.

ii) Transparenta – procedura referitoare la acordarea facilitatilor trebuie sa fie la indemana oricarei persoane interesate sa faca investitii. In concordanta cu acest principiu, facilitatile acordate de stat sunt publicate pe paginile de internet ale autoritatilor responsabile pentru acordarea lor, ca de altfel si pe pagina de internet a Agentiei Romane pentru Investitii.

iii) Folosirea eficienta a facilitatilor – in vederea acordarii de facilitati, autoritatile trebuie sa aplice anumite criterii si sa urmareasca modul in care acestea sunt folosite. Este necesar ca investitiile sa nu afecteze in mod negativ comunitatea in care sunt efectuate, si nici mediul inconjurator. De asemenea, investitia trebuie sa fie capabila sa promoveze o dezvoltare economica sustinuta. In acest sens autoritatile trebuie sa se asigure ca facilitatile acordate vor fi folosite in mod eficient in sprijinul economiei romanesti.

iv) Confidentialitatea – intreaga procedura referitoare la acordarea facilitatilor catre investitori trebuie sa asigure protectia drepturilor lor intelectuale si a tuturor datelor care ar putea sa aduca atingere intereselor acestora.

Investitiile – o noua viziune

OUG redefineste notiunea de „investitie” si, in consecinta, investitorul. Legea 332/2001 se referea doar la investitiile directe care aveau un impact semnificativ asupra economiei, in timp ce OUG largeste sfera de aplicare a termenului „investitie” prin eliminarea cerintei ca aceasta sa fie „semnificativa”. In timp ce Legea 332/2001 era aplicabila doar investitiilor mai mari de 1 milion de dolari americani, OUG elimina acest prag, fiind astfel aplicabila tuturor investitiilor care cad sub incidenta sa.

OUG considera urmatoarele activitati drept investitii:

a) Achizitionarea de active corporale si necorporale in vederea crearii unei noi unitati; extinderea unei unitati existente; imbunatatirea fundamentala si diversificarea productiei de bunuri; achizitionarea de active fixe de catre un investitor independent, care sunt legate in mod direct de o unitate care este inchisa in urma procesului de lichidare sau care ar fi fost inchisa daca nu intervenea achizitia mai sus mentionata;

b) Initierea de proiecte de cercetare, dezvoltare si inovare;

c) Crearea de noi locuri de munca si/sau perfectionarea abilitatilor angajatilor;

d) Initierea de proiecte de valorificare a resurselor de energie regenerabila, de protectie a mediului si dezvoltare durabila.

Trebuie retinut ca domeniile investitionale la care se refera OUG includ extinderea domeniului privind cercetarea, dezvoltarea si inovarea, prin acestea dorindu-se crearea resurselor necesare pentru cresterea economica a Romaniei.

Redefinirea termenului de „facilitati”

OUG defineste facilitatile ca masuri de sustinere acordate investitorilor de autoritatile centrale sau locale sau de alte autoritati care administreaza resursele locale sau ale statului. In trecut, facilitatile erau acordate sub forma scutirilor de la impozitare sau a deducerilor, insa noua OUG imbogateste notiunea de „facilitate” prin adaugarea la sensul acesteia a contributiilor in natura si in bani si a bonificatiilor acordate de stat. Facilitatile pot fi acordate sub forma de: a) sume de bani nerambursabile, daca acestea sunt utilizate in scopul achizitionarii de active; b) contributii financiare de la bugetul de stat pentru fiecare loc de munca nou creat; c) bonificatii de dobanda acordate la contractarea creditelor.

Domenii de activitate vizate

Legea 332/2001 era aplicabila tuturor investitiilor directe cu exceptia celor din domeniile financiar, bancar si asigurari – reasigurari si a investitiilor de natura a aduce atingere mediului, securitatii nationale si a capacitatii de aparare sau sigurantei publice si ordinii morale. OUG se adreseaza activitatilor care se subscriu urmatoarelor domenii: procesarea produselor agricole; energia regenerabila; protectia si ameliorarea mediului inconjurator; distributia apei potabile; salubritate si gestionarea deseurilor; informatica si comunicatii; activitati de cercetare, dezvoltare si inovare a produselor; activitati de imbunatatire si pregatire a fortei de munca, de exemplu pregatirea, recrutarea si oferirea de noi locuri de munca.

Acordarea facilitatilor

In vederea acordarii de facilitati, autoritatile centrale trebuie sa emita decizii sau sa elaboreze acte administrative referitoare la schemele de ajutor de stat pe care doresc sa le implementeze sau referitoare la facilitatile acordate individual (de exemplu, pentru aplicantii care nu se subscriu schemelor guvernamentale). Aceste scheme trebuie sa fie publicate deopotriva pe paginile de internet ale autoritatilor emitente, pe pagina de internet a Agentiei Romane pentru Investitii si in Monitorul Oficial al Romaniei. Schemele de ajutor de stat includ tipurile de activitati vizate de investitii; categoriile de investitii pentru care pot fi acordate facilitati si valoarea lor, precum si tipurile de facilitati care pot fi acordate in concordanta cu o anumita schema.

Conditii de indeplinit

Investitia si investitorul trebuie sa indeplineasca anumite conditii pentru a beneficia de facilitati. Unele conditii sunt strans legate de caracteristicile economice ale locului unde va fi facuta investitia, cum ar fi dezvoltarea economica slaba a zonei sau o rata a somajului mai mare decat media nationala. Alte conditii sunt in legatura cu scopul investitiei - cum ar fi constructia sau modernizarea infrastructurii, investitii bazate pe cercetare, dezvoltare si inovatie sau care necesita utilizarea de inalta tehnologie, folosirea de energie regenerabila, asigurarea protectiei mediului sau sunt destinate sa ofere o mai buna pregatire profesionala pentru angajati sau noi locuri de munca.

Daca un investitor intentioneaza sa efectueze o investitie in Romania pentru care doreste sa obtina anumite facilitati stabilite de OUG, acesta trebuie sa depuna proiectul sau de investitie impreuna cu cererea de acordare a facilitatilor la autoritatile competente de la nivel central sau local. Aceasta formalitate trebuie indeplinita anterior implementarii proiectului de investitii. In cazul in care investitorul are in vedere o investitie care cade sub incidenta unei scheme de ajutor de stat anterior publicate si aprobate, autoritatea competenta doar va verifica daca investitorul indeplineste criteriile pentru primirea facilitatilor si aproba sau respinge proiectul sau. Totusi, daca investitorul solicita facilitati in afara unei scheme de ajutor de stat aprobate, adica cere facilitati individuale, dupa primirea solicitarii sale autoritatea centrala sau locala competenta poate emite o scrisoare de intentie adresata investitorului cu privire la facilitati. Aceste facilitati mentionate in scrisoarea de intentie sunt conditionate de acordul prealabil al Comisiei Europene anterior implementarii proiectului. Acest lucru are loc intrucat Comisia Europeana este singura autoritate competenta sa aprobe ajutorul de stat in statele membre.

In fara de acestea mai exista si alte conditii pe care un investitor trebuie sa le indeplineasca. Una dintre ele este ca investitorul sa nu aiba datorii la bugetul de stat. O alta conditie este ca investitorul sa nu fi beneficiat de niciun imprumut garantat de stat in trecut. O a treia conditie este ca investitorul sa nu fi solicitat ca Ministerul Economiei si Finantelor sa plateasca sumele de bani datorate de el pentru credite interne si externe anterior garantate de stat. Investitorul nu trebuie sa faca subiectul procedurilor de executare silita sau al procedurilor de insolventa sau dizolvare. Ultima conditie ce trebuie indeplinita este ca investitorul sa nu fie subiectul unei decizii de recuperare referitoare la ajutorul de stat.

Parteneriatul intre investitor – autoritate competenta

Agentia Romana de Investitii (numita in continuare ARI) reprezinta un punct focal atat pentru investitor, cat si pentru autoritatile centrale sau locale competente. Scopul acestei institutii este facilitarea contactului dintre investitor si autoritatile centrale sau locale. ARI are, de asemenea, un rol activ datorita prerogativelor sale de a oferi consultanta si asistenta la cererea investitorului cu privire la schema ce poate fi utilizata pentru obtinerea facilitatilor. Mai mult decat atat, cooperarea dintre ARI si investitor poate fi fundamentata pe un protocol (la cererea investitorului) care sa contina masurile necesare de sustinere a proiectului de investitii, autoritatile competente implicate, criteriile de eligibilitate etc. Pentru a beneficia de facilitati, investitorul trebuie sa depuna la autoritatea centrala sau locala o cerere de acordare a facilitatilor, un plan de investitii si intreaga documentatie ceruta de schema de ajutor de stat aleasa. Autoritatea competenta trebuie sa analizeze documentatia, sa verifice indeplinirea conditiilor si sa isi dea acordul de principiu in timp de 30 de zile de la data depunerii cererii insotite de documentatia completa aferenta. Autoritatile sunt obligate sa informeze ARI cu privire la decizia luata.

Proiectele investitorilor pot sa nu se incadreze intr-o schema prestabilita de acordare a facilitatilor. In acest caz exista inca o posibilitate pentru investitor – aceea de a depune planul si documentatia la autoritatea competenta. In aceasta situatie, autoritatea competenta va analiza si va determina daca investitorul va putea beneficia de o forma diferita de ajutor de stat (in afara unei scheme de ajutor de stat) adaptata la cazul sau particular. Pentru a beneficia de ajutor individual, atat investitorul cat si investitia sa trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca in situatia solicitarii de facilitati in baza unei scheme de ajutor de stat.

Legea 332/2001

Dupa cum am mentionat anterior, OUG abroga toate dispozitiile Legii 332/2001 cu exceptia articolului 18 referitor la societatile care au facut investitii in valoare de peste 1 milion de dolari americani. Articolul 18 statueaza ca, daca societatile sunt lichidate in mod voluntar intr-o perioada mai mica de 10 ani, acestea vor fi obligate sa plateasca toate impozitele aferente pentru perioada de timp in care investitia a fost functionala, precum si penalitati pentru toate taxele care ar fi fost platite daca investitorul nu ar fi beneficiat de facilitati. Aceste sume trebuie platite cu prioritate din sumele obtinute ca rezultat al procesului de lichidare.

Concluzii

Una dintre cele mai importante inovatii legislative aduse de OUG este tratamentul egal acordat investitorilor, indiferent daca acestia sunt romani sau straini. Procedurile care trebuie urmate si conditiile care trebuie indeplinite sunt aceleasi pentru toti, cum sunt si beneficiile ce pot fi obtinute in urma primirii de facilitati din partea statului. Anterior intrarii in vigoare a OUG, investitorii straini aveau mai multe privilegii si, ca o consecinta a acestui tratament discriminatoriu, mediul de afaceri din Romania functiona avand un handicap competitiv. Noua OUG, care clarifica ambiguitatea ce invaluia Legea 332/2001, ar trebui sa orienteze dezvoltarea economica a Romaniei catre zone investitionale benefice economiei si ar trebui sa indrepte atentia in mai mare masura asupra cercetarii, dezvoltarii si inovatiei, adica spre domenii ce reprezinta coloana vertebrala a oricarei economii in crestere.

Articolul a fost publicat cu aprobarea:

Rubin Meyer Doru & Trandafir

SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI / LAWYERS PROFESSIONAL CORPORATION

IN ASOCIERE CU / AFFILIATED WITH HERZFELD & RUBIN, P.C.

http://www.hr.ro