Ţările din sud-estul Europei au cunoscut, în ultimii ani, o intensificare însemnată a colaborării dintre ele şi o dezvoltatre economică proprie la un nivel ridicat, cu excepţia Bosniei-Hertegovina, care se află la nivelul cel mai de jos al dezvoltării economice - s-a constatat la Forul economic regional care a avut loc recent la Dubrovnik, scrie ziarul sarbesc Danas, citat de RADOR.

In ultimii zece ani, a fost creată o reţea foarte eficientă de colaborare între statele din sud-estul Europei, astfel încât a fost depăşită imaginea negativă despre Balcani. În opiniaparticipantilor la Forul economic în regiune trebuie îmbunătăţită infrastructura rutieră şi energetică pentru ca coridoarele balcanice să se transforme în coridoare europene.

Noul acord CEFTA a fost semnat la Bucureşti, în luna decembrie 2006, de către România, Bulgaria, Croaţia, Macedonia, Albania, Bosnia-Hertegovina, Muntenegru, Republica Moldova, Serbia, precum şi de UNMIK/Kosovo, dar, în anul 2007, odată cu admiterea lor în UE, au încetat să mai fie membre România şi Bulgaria.