„Balul“ fiscal 2008 incepe pe 31 ianuarie, cind trebuie depuse cererea pentru optiunea de a determina venitul net in sistem real si cererea pentru renuntarea in anul 2007 la optiunea de determinare a venitului net in sistem real. Platitorii de venituri din salarii sau asimilate salariilor trebuie sa depuna fisele fiscale - formularul 210 - la unitatea fiscala si sa transmita un exemplar salariatilor pina in ultima zi din februarie.

Asociatiile fara personalitate juridica, prin asociatul desemnat, trebuie sa depuna declaratia anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica pina pe 15 martie 2008. O copie dupa declaratie se transmite fiecarui asociat. Pe baza acestei copii, asociatii vor cuprinde in declaratia de venit venitul net/pierderea ce le revine din activitatea companiei. Pina pe 15 mai trebuie depuse declaratiile de venit (formularul 200) de catre persoanele fizice pentru 2007. Declaratia trebuie depusa numai de persoanele fizice care au avut in 2007 venituri din activitati independente (activitati comerciale, profesii libere, venituri din proprietate intelectuala sau din transferul de actiuni), chirii, activitati agricole determinate in sistem real, venituri din strainatate (formularul 201).

In iunie se fac platile aferente trimestrului doi si se depune declaratia privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit. In septembrie si noiembrie au loc plati privind impozitul pe venit din activitatile agricole. Pina pe 31 decembrie trebuie calculat, retinut si virat impozitul pe veniturile sub forma de dividende.

Calendarul obligatiilor fiscale privind impozitul pe venit pentru anul 2008 a fost publicat pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Contribuabilii persoane juridice sau fizice care au obligatia retinerii la sursa a impozitului pe venit trebuie sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul pe venit si sa depuna declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat general consolidat - formularul 100 - pina la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri. Persoanele juridice care au statut de microintreprindere trebuie sa-si indeplineasca obligatiile fiscale trimestrial, pina la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului. Acelasi termen se aplica si persoanelor fizice care desfasoara activitati independente.

Cotidianul