Directorii societatilor cu capital majoritar sau integral de stat isi vor exercita functia in baza unui contract de mandat, in care vor fi prevazute obiective precum reducerea pierderilor si cresterea productivitatii muncii, acestia urmand sa fie remunerati in functie de indeplinirea obiectivelor.

Potrivit unei ordonante de urgenta adoptate miercuri de Guvern, remuneratia conducatorilor se va acorda in funcţie de indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta cuprinse in contractele de mandat si aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli.

Astfel, remuneratia lunara a directorilor se diminueaza proportional cu gradul de neindeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat, dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia. Dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, conducatorului operatorului economic i se poate acorda un premiu anual de cel mult 12 remuneratii brute lunare, proportional cu gradul global de depasire al obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat.

Business Standard