Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în Municipiul București a publicat, pe 4 mai 2023, un anunț de participare la o licitație în urma căreia se va atribui contractul “Delegarea gestiunii activității de tratare mecano biologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică”, pentru sectoarele 1,2,3,4,5 și 6 ale Municipiului București”.

DeșeuriFoto: freepik.com

Valoarea contractului, conform datelor consultate de FANATIK pe platforma achizițiilor publice, e-licitatie.ro, este de 810.246.899,64 lei (aproximativ 165 milioane euro), iar durata acestuia va fi de 30 de luni. În caietul de sarcini se menționează că prestatorul se obligă să asigure preluarea deșeurilor în vederea tratării, pentru cantitățile estimate și tratarea deșeurilor preluate pentru a reduce cantitatea ce urmează a fi depozitată.

Citește mai mult pe fanatik.ro

Articol susținut de fanatik.ro