BUSINESS
Business report: Rompetrol s-a înscris la o licita��ie de nou�� miliarde de lei lansat�� de Petrom; Donald Trump ��i premierul japonez Shinzo Abe au convenit principiile unui acord comercial; Autostrad�� construit�� în valuri Competitivitatea în regiune: Indicatorii economici ai României fa���� de celelalte state...Ce „prim�� de pensie“ vor lua primarii lunar: exemple de calcul pentru câ��iva ale��i...
Business report: Schimb��rile climatice transform�� Arctica într-un punct de interes pentru marile puteri; Surpriz�� la puterea de cump��rare: Bucure��tiul – sub Sofia sau Bra��ov; Finan��ele vin cu noi ve��ti bune pentru antreprenorii români Viktor Orban vrea s�� îi cucereasc�� pe pensionari ��i bugetari înaintea alegerilor locale. Pân�� la finele lunii septembrie pensionarii din Ungaria vor primi în po��t�� vouchere pentru plata utilit����ilor... Tehnocra��ii de la Bruxelles preg��tesc debutul spectaculos al Comisiei von der Leyen: 100 miliarde euro pentru dezvoltarea de ”campioni europeni” în afaceri...
Business report: Companiile române��ti ��in pasul cu statul: investi��iile coboar�� la jum��tate fa���� de 2009; Ministerul Finan��elor a actualizat Declara��ia 112 privind obliga��iile fiscale ale contribuabililor; Un fermier explic�� de ce sunt umflate cifrele privind produc��ia record de porumb a României Ve��ti importante pentru românii care vor s�� î��i deschid�� o firm��! D��ncil�� anun���� modific��ri importante la Registrul Comer��ului...Motivul absurd pentru care a expirat autoriza��ia de construire a unei autostr��zi. Asocia��ia Pro Infrastructur�� critic�� dur modul în care a fost gestionat un segment de 4,5 km al Autostr��zii A3....
Business report: Doar 10 români au pensii pe merit mai mari de 20.000 de lei pe lun��, în timp ce 1.800 de oameni iau pensii speciale peste acest prag; Investitorii coreeni vor s�� se implice în construc��ia autostr��zilor ��i spitalelor din România Cerealele britanice sunt vândute cu rapiditate pe pia���� înaintea Brexitului. Fermierii britanici se gr��besc s�� î��i vând�� recoltele consistente de grâu ��i orz înainte de...Planeta se îndreapt�� din nou spre criz��. Washington Post: Nou�� ����ri importante ale lumii se afl�� în pragul recesiunii. R��zboiul comercial dintre SUA ��i China î��i arat�� efectele...
Business report: Sub 100.000 de români muncesc, cu norm�� întreag��, pe salarii de 1.000 de euro "în mân��". Peste un sfert dintre ei, la stat; România, a ��aptea lun�� consecutiv�� cu cea mai mare cre��tere a pre��urilor din UE Peste 55.000 de locuri de munc�� vacante la nivel na��ional, mai mult de un sfert în sectorul bugetar. Rata locurilor de munc�� vacante a fost în trimestrul II din 2019 de 1,11%, în sc��dere cu 0,07 puncte procentuale fa���� de...Balan��a energetic�� a României la ��ase luni: produc��ia ��i exporturile de electricitate scad, importurile cresc dramatic. Datele Transelectrica la ��ase luni arat�� o sc��dere destul de mare a poduc��iei...
Business report: Ultimele detalii despre ini��iativa de impozitare a pensiilor; Averea la nivel mondial, la cote uria��e. Câ��i bani genereaz�� pe minut o dinastie de miliardari; Cât ��i cum este integrat�� România cu Zona Euro Benzin��riile române��ti sunt mai "eficiente" decât cele din Austria ��i se apropie de cele din Germania. De��i poate p��rea paradoxal, în medie o benzin��rie din România vinde mai mult...��ara din Europa f��r�� limb�� ��i moned�� proprii, în care cet����enii ies la bere cu prin��ul conduc��tor...
Business report: Facturile românilor ar putea fi afectate. Care sunt datele prezentate de ANRE; Barometrul gradului de ocupare pe litoral - localnicii cu cheile în mâini; Comer��ul mondial la r��scruce Companiile petroliere ruse��ti au câ��tigat un miliard de dolari în urma sanc��iunilor americane impuse Iranului ��i Venezuelei. Sanc��iunile impuse de pre��edintele SUA...Mercedes înva���� camioanele s�� fac�� pl����i! Cum se procedeaz��. Daimler Trucks accelereaz�� digitalizarea camioanelor, iar activit����ile zilnice devin mai eficiente ��i mai sigure...
Business report: Cinci mari economii ale lumii sunt în pericol de recesiune; Surpriz�� pe pia��a laptelui: cota de pia���� a m��rcilor private a sc��zut în valoare; Bank of China, una dintre cele mai mari b��nci din China ��i din lume, î��i preg��te��te intrarea în România Proiect: Se schimb�� regimul fiscal al impozit��rii profitului companiilor str��ine ob��inut în România. Ministerul Finan��elor va propune Guvernului înc�� o ordonan����...Peste 20.000 de apartamente noi se afl�� în construc��ie în Bucure��ti. Un sfert, doar în Metalurgiei Park. Potrivit INS, în 2018 au fost livrate 11.272 de noi unit����i locative...
Business report: Cei mai c��uta��i angaja��i din România. Joburile pentru care recrut��rile s-au dublat în ultimele luni; 21,5% din românii în vârst�� de munc�� se afl�� în str��in��tate. Cum stau celelalte state UE Cum "arat��" produc��ia de fructe a României: suprafe��e cultivate în sc��dere, "înflorim" doar cu prune ��i mere. Agricultorii români cultiv�� suprafe��e cu pomi ��i arbu��ti fructiferi din ce în ce mai mici, cu un minus de...Vânz��rile de ma��ini electrice s-au dublat în toat�� lumea. Care este cel mai de succes model. În perioada ianuarie-iunie 2019 s-au dublat vânz��rile autoturismelor electrice, fa���� de...
Business report: Gaura neagr�� care macin�� banii ����rii: cheltuielile cu salariile bugetarilor s-au dublat în doar 4 ani. Pensiile au sc��zut în buget; Din cauza problemelor economice, China taie cu 80% investi��iile în Europa Orange a câ��tigat contractul STS pentru modernizarea infrastructurii hardware ��i software a serviciului 112. Sunt promise interven��ii mai rapide... Discounturile Oracle ��i IBM, indicate ca surs�� a ��p��gii pentru dou�� contracte IT ale ANAF în dosarul condamn��rii fostului ��ef al Fiscului Sorin Blejnar...
Business report: Un func��ionar public câ��tig��, în medie, cu 58% mai mult decât angaja��ii din restul economiei; Efectul sc��derii taxelor în România: Boga��ii devin mai boga��i, s��racii r��mân s��raci De ce nu-��i respect�� Guvernul promisiunea neimpozit��rii venitului medicilor. Gaura calculat�� la buget... Contrac��ie surprinz��toare a schimburilor comerciale externe. Sc��dere, în premier�� dup�� mai mul��i ani, atât a exporturilor cât ��i a importurilor lunare...
Business report: Autostrada Târgu Neam�� – Ia��i: patru asocieri din China ��i Turcia vor s�� construiasc�� prin PPP ��oseaua rapid�� din Moldova; Încep concedierile la stat: Proiectul pentru reducerea personalului bugetar, postat în dezbatere public�� Gigantul german cu peste 17.000 de angaja��i în România a angajat un expert pentru restructurare. Compania trebuie s�� refinan��eze datorii de 200 de mil. euro. Leoni a angajat un expert extern pentru a...Ministerul Finan��elor ��i-a pl��tit doar 6,3% din restan��e în primele ��ase luni. Datoriile b��ne��ti neachitate la timp (arierate) ale bugetului general consolidat s-au...
Business report: Veniturile bugetare: Bulgaria ��i Polonia au reformat Fiscul, România umbl�� la taxe ��i impozite; Hidroelectrica st�� pe un munte de bani: are 2,5 miliarde de lei cash la banc��; VW: Ma��inile electrice sunt la un pas de a cuceri pia��a Surpriz��: Cel mai mare operator telecom din Danemarca mut�� centrul de comand�� al re��elei la Bucure��ti, cu Ericsson. Temeri c�� serviciile de informa��ii din România pot accesa datele companiilor ��i ale abona��ilor...Cine pierde ��i cine câ��tig�� din cre��terea pre��ului aurului? Principalii actori: bondurile cu randamente negative, francul elve��ian ��i petrolul. În ultimele trei luni, pre��ul aurului a doborât record...
��tirile ProTV: ”Perla” turismului românesc, furat�� bucat�� cu bucat��. De ce spune primarul c�� îi e ”fric��” 17 sta��iuni turistice din România sunt în ruin��, pentru c�� sindicatele care le de��in nu au bani s�� le modernizeze, dar nici nu le concesioneaz��. În acest episod, vede��i ce a g��sit Inspectorul PRO la Voineasa, o sta��iune care atr��gea cândva mii de oameni. Pentru c�� se afla în apropiere de cea mai nou�� pârtie din România, ar putea fi plin�� de vizitatori, dac�� ace��tia ar avea condi��ii decente de cazare ��i distrac��ie
Business report: Mercedes va pl��ti 3.000 de euro clien��ilor cu motoare diesel Euro 5 pentru a le echipa cu dispozitive de reducere a noxelor; Premier�� în România: Raiffeisen desfiin��eaz�� depozitele în euro ale popula��iei ��i IMM-urilor Achizi��ia de tramvaie noi pentru Bucure��ti mai a��teapt��. Prim��ria amân�� evaluarea ofertelor pentru luna decembrie. Ini��ial, trebuia finalizat�� pân�� pe 15 august evaluarea ofertelor celor doi participan��i care se bat...Pre��ul aurului stabile��te un nou record pe pia��a din România. De ce se scumpe��te metalul pre��ios. Gramul de aur s-a scumpit miercuri ...
Business report: Economia UE încetine��te, iar asta ne va afecta implacabil; UNTOLD: Investi��ii de 14 milioane de euro, 40% din buget vine din vânzarea biletelor. Cât au costat arti��tii Cercet��torii din Cluj calculeaz�� de ce viteza de transmitere a datelor pe Internet scade în aglomer��ri urbane. Distan��a influen��eaz�� viteza de transmitere a datelor prin internet, demonstreaz�� cercet��torii clujeni...Cei mai boga��i oameni ai lumii au pierdut 117 miliarde dolari în urma turbulen��elor bursiere. 21 de membri ai Bloomberg Billionaires Index au pierdut câte un 1 miliard...
Business report: Europa Central�� ��i de Est caut�� solu��ii pentru o opri ”exodul talentelor”; Mai pu��in de o treime dintre români sunt mul��umi��i de situa��ia economic�� na��ional��; Dinozaurii din Râ��nov, vizita��i de peste 1 milion de turi��ti. B��ncile cred c�� cele mai performante firme din economie sunt cele din agricultur��. Le dau credite f��r�� probleme. La fel ca în anii preceden��i, firmele din România...”Oportunit����i” în cel mai scump ora�� din ��ar��: proprietarii de apartamente au pus cartierul înc�� inexistent de la cap��tul ora��ului în topul celor mai scumpe zone din Cluj-Napoca. Dup�� ce în spa��iul public...
Business report: Vânz��rile iPhone, în picaj în trimestrul doi. Cum ��i-au împ��r��it pia��a Samsung, Huawei ��i Apple; Forbes laud�� performan��ele Dacia: „O companie de care nimeni nu a auzit în SUA“ Cea mai mare economie a Europei testeaz�� un venit de baz�� pentru ��omeri. Câ��i bani vor primi ��i ce trebuie s�� fac�� pentru ei. În cadrul acestui proiect, municipalitatea din Berlin finan��eaz��...România, ��ara companiilor micro. 95% din companiile active în România sunt microîntreprinderi. De��i acestea ar trebui s�� fie...
Business report: ��ara în care tr��ie��te cea mai mare comunitate de români se apropie de recesiune; Cum atrag vecinii bulgari investi��ii gigant în ��ar��: “Dac�� Volkswagen nu alege Bulgaria, demar��m negocieri cu Hyundai” Telegondola din sta��iunea Bor��a va fi construit�� de un consor��iu de firme române��ti ��i str��ine. Licita��ia pentru lucr��rile de execu��ie a telegondolei din sta��iunea montan�� Bor��a, situat�� la poalele Mun��ilor Rodnei, a fost câ��tigat�� de...Dacia, campioana Europei în ce prive��te cre��terea cotei de pia����. Ce procentaj a ob��inut. Constructorul din Mioveni se poate l��uda cu cea mai mare cre��tere...
Business report: Metrou ��i tren metropolitan la Cluj: Boc a primit cinci oferte la licita��ia pentru studii; Aproape trei cincimi dintre români nu î��i permit o vacan���� de o s��pt��mân��; Bucure��ti, Cluj ��i Timi��oara: pre��urile apartamentelor, pe cartiere ExxonMobil a anun��at c�� vrea s�� se retrag�� din proiectul Neptun, de exploatare a gazelor din Marea Neagr��. Ce ne-au scris americanii. Realitatea este c�� grupul american a informat în scris...Cre��terea economic�� trimestrial�� a zonei euro s-a înjum��t����it, infla��ia continu�� s�� scad��. Un val de relaxare monetar�� a��teptat din partea BCE...

ESRI

Top 10 articole cele mai ...


Life
​Bancul zilei: Fluieratul în București
Un polițist stă într-o intersecție din capitală.
​Bancul zilei: Bunica și răceala
O bunicuță povestește că a găsit remediul pentru răceală. Nepoții, curioși din fire, o întreabă cum vine asta:
​Bancul zilei: Femeile și depresia
Profesorul de psihologie explică:
citeste mai multe articole din LIFE

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by